KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

D3Energy

V PROSTŘEDÍ ENERGETIKY

D3Energy je komplexní informační systém pro celkovou obsluhu zákazníků v energetice. Řešení je tvořeno samostatnými moduly, které jsou procesně vzájemně provázané a mohou tak tvořit jeden celek v prostředí energetiky.

Blesk Plynový hořák

TRADING
Řešení Trading pokrývá kompletně proces zajištění dodávky zákazníků nákupem komodit. Procesně se jedná o jednotlivé kroky jako je odhad spotřeby, její predikce do budoucna, práce s časovými řadami a jejich začlenění do segmentu – portfolia. Více...

CR
Časové řady
DI
Diagram
PM
Portfolio management
PE
Predikce
KO
Protistrany/Smlouvy
NP
Nabídky/Poptávky
OK
Obchodní knihy
SC
Scheduling

FLEXI IT
Řešení FLEXI IT kompletně pokrývá proces obsluhy zákazníka od podpisu smlouvy po vystavení faktury. Současně disponuje integrovaným účetnictvím komodit, tedy umožňuje zaúčtování jednotlivých dokladů a párování plateb. Více...

ZA
Zákazník
SM
Smlouvy
ZF
Zálohy a faktury
OT
Komunikace s OTE
ZD
Změna dodavatele
UP
Upomínky
PC
Produkty a ceníky
PS
Provize a partnerské sítě
PP
Párování plateb
ÚK
Účetnictví komodit
NS
Nevyfakturovaná spotřeba
WF
Workflow
WP
Webový portál

CRM Utility
Řešení CRM Utility pokrývá akviziční proces zákazníků typu B2B ale i B2C. Jedná se o webovou aplikaci, která disponuje přímou integrací s MS Outlookem, propojením s rejstříky ARES a ISIR. Více...

KZ
Karta zákazníka
OP
Obchodní příležitosti
NS
Nabídky/Smlouvy
AK
Aktivity
PO
Pošta
KA
Kalendář
DA
Dashboard
PR
Produkty
WF
Workflow
MA
Akce a kampaně

PRICING
Proces oceňování je řízen vlastním modulem, přičemž výstupem může být cena nebo koeficient pro postupný nákup. Ocenění probíhá prostřednictvím tzv. Požadavku, který sumarizuje vstupní informace, následně prochází jednotlivými kroky vedoucími k tvorbě ocenění a následně i nabídky. Více...

OS
Oceňovaný subjekt
NC
Schvalování/Zamítnutní nákupní ceny
OC
Akceptace ocenění
NA
Nabídky
ZJ
Zajištění
PT
Pořízení tranší
KP
Konfigurátor produktů
DI
Diagram

BILANCE Vstupem do modulu Bilance jsou informace z modulů Pricing, Trading, Billing popřípadě jiných systémů. Více...

FU
Finanční ukazatele
VS
Vývoj spotřeby
BS
Bilanční datový sklad
CO
Controlling

BUSINESS CONNECTOR
Jedná se o modul, který umožňuje komunikaci s externími systémy a datovými zdroji (Y, PXE, burzy atd.). V tomto modulu nastavujeme různé komunikátory – tedy formy a způsoby komunikace např. s OTE, FLEXI, HTML (webový zdroj) aj. Více...

WEB PORTAL Webový portál je určen pro různé typy rolí, tedy zákazníka, obchodního partnera nebo externího obchodníka. Více...

REPORTING
Modul Report manager - kompletní reporting nad celým řešením D3Energy umožňuje přehled nad potřebnými oblastmi. Forma či způsob tvorby reportu je ve vlastní režii administrátora. Kromě klasických reportů umožňujeme i OLAP kostky či analytické výpočty. Více...

D3ENERGY ZAHRNUJE ŘEŠENÍ

PRO KOMODITY A SLUŽBY V OBLASTI ENERGETIKY
Elektřina

Elektřina

Plyn

Plyn

Voda

Voda

Teplo

Teplo

Služby

Služby

AKTUALITY

KDYŽ CHCETE VĚDĚT, CO SE KOLEM NÁS DĚJE
 1. 09. 06. 2022
  Jak hodnotí zavedení informačního systému CRM Leonardo Utility vedoucí obchodu Tomáš Šmíd? Co to společnosti přineslo a proč si vybrala právě Leonardo Utility, se dozvíte v našem článku.
 2. 15. 03. 2022
  Cílem implementace bude jednotný nástroj pro efektivní řízení externí sítě obchodníků a jejich utilitních zákazníků po celé České Republice.
 3. 18. 02. 2022
  Energie vnímáme v současném moderním světě jako naprostou samozřejmost, ať už při jejich využití v domácnostech nebo výrobních podnicích.
 4. Další aktuality...

VYBRANÉ REFERENCE

AH-ENERGY, s.r.o. Amper Market, a.s. ARMEX ENERGY a.s. E.ON Elimon a.s. MET NWT a.s. OKAY s.r.o. TAURON Czech Energy, s. r. o. Teplárny Brno, a.s. VSE

Potřebujete více informací?

Neváhejte se zeptat...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products© 2020 - 2023 - d3energy.cz

Odkazy / sociální sítě

 • Dobrý den,
  jak Vám můžeme pomoct?