Menu Zavřít
Vybrat jazyk

Trading

Řešení Trading pokrývá kompletně proces zajištění dodávky zákazníků nákupem komodit. 

Hlavní funkcionality

Řešení Trading pokrývá kompletně proces zajištění dodávky zákazníkům nákupem komodit. Procesně se jedná o jednotlivé kroky jako je odhad spotřeby, její predikce do budoucna, práce s časovými řadami a jejich začlenění do segmentu – portfolia. Dané portfolio i jednotlivé diagramy lze upravovat (vyhlazení, svátky, víkendy, transformace) a následně stanovit podmínky pro nákup/prodej dané komodity na různých trzích (VDT, DT, BT, TNF). Proces nominace probíhá na OTE, popřípadě jiné burze nominačními zprávami mezi jednotlivými subjekty. Výstupem je pohled na bilanci, tedy finanční ukazatele jednotlivých kontraktů a dealů.

Časové řady

Časové řady

V modulu časové řady můžeme vytvářet různé typy časových řad – měření, meterologická data, jednotlivé segmenty. Takto začleněné časové řady můžeme upravovat, agregovat jejich data, zobrazovat si je v grafech s lineálním či tabulkovém seznamem dat. Každou časovou řadu můžeme upravit dle potřeby a změnit její průběh.

Diagram

Diagram

Modul diagram umožňuje práci s diagramy od základních matematických operací (unární, binární atd.), po složité transformace, které mohou nahrazovat predikční úlohy. Výhodou práce v něm je možnost různých grafických pohledů s možností aplikovat předdefinované a již vytvořené transformace. Tedy je možné „programovat“ diagram jednoduchým skládáním funkcí za sebou.

Portfolio management

Portfolio management

Upravené časové řady jsou zatřízeny do tzv. portfolia, například dle typu segmentu či typu měření. Stejně jako v případě elementárních časových řad se můžeme na celé portfolio dívat jako na kolekci diagramů s možností jejich úprav. Každá časová řada má svou identifikaci a sumační informace např. o typu měření, zdroji dat, data od/do apod.

Predikce

Predikce

Predikce mohou být aplikovány interní křivkou, kterou prokládáme jiné časové řady, nebo matematickými operacemi a transformacemi v modulu diagram. Predikce mohou být dlouhodobé a krátkodobé, tzv. operativní, které se aplikují na dané portfolio. Výstupem je následně plán nákupu.

Protistrany / smlouvy

Protistrany / smlouvy

V kontextu realizace jednotlivých nákupů/kontraktů jsou tyto vztahy v systému řízeny. Základem jsou tedy Smlouvy (EFETY, Subjekt zúčtování, aj.), které specifikují rozsah nákupních/prodejních produktů u jednotlivých protistran.

Nabídky / poptávky

Nabídky / poptávky

V rámci řešení Tradingu probíhá mezi různými protistranami poptávkové řízené na dodávku dané komodity v určitém objemu. Tedy systém upozorňuje na potřebné nabídky nebo vytvořené poptávky na potřebné množství komodity. Přičemž následně na to navazuje proces nominace, resp. akceptace dané nabídky/poptávky.

Obchodní knihy

Obchodní knihy

Obchodní knihy sumarizují veškeré kontrakty, které byly uskutečněny s možností sledovat knihy na různých úrovních – za komoditu, za knihu, konkrétní kontrakt.

Scheduling

Scheduling

Souhrnná úloha napříč celým systémem, která zobrazuje plán spotřeb (dle typu segmentu), nakoupenou komoditu napříč časem (plynárenský den, hodina) a současně demonstruje možnost na jednotlivých trzích (VDT, DT, TNF) nakoupit/podat s danými protistranami.

Rádi se vám budeme věnovat osobně
a odpovíme na vaše  konkrétní dotazy

Mgr. Lenka Svrčinová

vedoucí týmu

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme zpět