Menu Zavřít
Vybrat jazyk

CRM Leonardo

Řešení CRM Utility pokrývá akviziční proces zákazníků typu B2B ale i B2C. Jedná se o webovou aplikaci, která disponuje přímou integrací s MS Outlookem, propojením s rejstříky ARES a ISIR.

Hlavní funkcionality

Řešení CRM Utility pokrývá akviziční proces zákazníků typu B2B ale i B2C. Z procesního hlediska se jedná o vstupní bránu, která umožňuje evidovat potenciální zákazníky, rozvíjet vazby se stávajícími a současně mít přehled o plnění obchodního plánu obchodníků, firmy či např. kraje. Jedná se o webovou aplikaci, která disponuje přímou integrací s MS Outlookem, propojením s rejstříky ARES a ISIR.

Karta zákazníka

Karta zákazníka

Karta zákazníka v sobě obsahuje veškeré potřebné informace vedoucí k obchodní příležitosti. V kontextu fungování na různých úrovních B2B a B2C mohou být sledované informace různého typu. Kromě kontaktních či základních informací zde probíhá práce s tzv. Soft informacemi (záliby, koníčky, rozhodovatel atd.) či pohled na celkový rating zákazníka z pohledu jeho finanční stability, nákupního chování atd.)

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti spočívají v nabídce produktů a služeb, a mohou zahrnovat akvizice nebo cross-selling u zákazníků. Energetičtí dodavatelé se zaměřují na elektřinu, plyn a nekomoditní produkty, jako jsou služby a instalace FVE. Obchodní případ má stanovený termín, stav a odpovědnou osobu. Během případu lze vytvářet interní úkoly, diskutovat a využívat schvalovací proces. Vytvořený obchodní případ naplňuje obchodní plán, generuje aktivity pro obchodníky a sleduje jejich plnění.

Nabídky / smlouvy

Nabídky / smlouvy

Součástí řešení je DMS – Document management systém, tedy kompletní správa dokumentů, které v akvizičním procesu využíváme. V rámci velkých obchodních případů probíhá nabídkové řízení, kdy po procesu ocenění daného zákazníka a jeho diagramu, je možné generovat nabídku či dokonce smlouvu s příslušnými iniciály zákazníka a parametry nabízeného kontraktu.

Aktivity

Aktivity

V rámci akvizice či cross-sellingu obchodní zástupce využívá aktivity, tedy soubor činností vedoucí k úspěšnému dokončení obchodního případu. Obecně lze říci, že aktivita má svůj termín, stav, ale i typ, například – Email, schůzka, telefon, dopis, reklamace apod. Každý typ aktivity má svou zodpovědnou osobu, přičemž ta může určit svou zastupitelnost, popřípadě danou aktivitu delegovat na jinou osobu v týmu.

Pošta

Pošta

Plná integrace s MS Outlook umožňuje práci s emaily a schůzkami obchodníků. Emailová komunikace je automaticky ukládána k zákazníkovi dle rozpoznané emailové adresy, což nám zajišťuje kompletní historii komunikace mezi dodavatelem a jeho zákazníky.

Kalendář

Kalendář

Kalendář můžeme vnímat jako seznam aktivit a jejich zobrazení ve dnech, týdnech či měsíční přehled. Jedná se o stejný pohled, který umožňuje kalendář v Outlooku. Výhodou tohoto přístupu je sledování sdílených kalendářů jiných uživatelů systému s možností plánování společné schůzky či přesun schůzky jednoduše „Drag and Drop“ mezi volnými termíny.

Dashboard

Dashboard

Každý uživatel má možnost vytvořit si plochu dle svých představ. Tedy existují tzv. dashboardy – interaktivní reporty či miniaplikace, ze kterých si uživatel poskládá vlastní plochu. Součástí jsou klasické reporty, které je možné generovat v různých datových formátech, doplnit je grafikou a analytikou.

Produkty

Produkty

Modul produkty sumarizuje veškeré produkty, které jsou obchodníkem nabízeny. Výhodou je centrální aktualizace všech informací o produktech, nastavení jejich ceny či maržovosti doprovázené marketingovými prospekty a doprovodnými marketingovými informacemi.

Workflow

Workflow

Automatizované procesy jsou řízeny klíčovým uživatelem, který nastavuje podmínky chování systému a jeho aktivity. V kontextu předdefinovaných scénářů systém generuje aktivity na příslušné zodpovědné osoby s potřebnou notifikací. Zpětně sleduje jejich plnění popřípadě připomínání.

Akce a kampaně

Akce a kampaně

Modul Akce a Kampaně pracuje s cílovým segmentem zákazníků, který začleňuje do některých z typů kampaní (akviziční, retenční atd.). Kampaně mají své scénáře, kdy jsou využívány aktivity (např. email, prospect call, schůzka, dotazník) a zpětně sledovaná response a úspěšnost dané kampaně.

Rádi se vám budeme věnovat osobně
a odpovíme na vaše konkrétní dotazy

Mgr. Lenka Svrčinová

vedoucí týmu

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme zpět