Menu Zavřít
Vybrat jazyk

CRM Utility

Řešení CRM Utility pokrývá akviziční proces zákazníků typu B2B ale i B2C.

FLEXI IT

Řešení FLEXI IT kompletně pokrývá proces obsluhy zákazníka od podpisu smlouvy po vystavení faktury.

Bilance

Vstupem do modulu Bilance jsou informace z modulů Pricing, Trading, Billing popřípadě jiných systémů.

Reporting

Modul Report manager - kompletní reporting nad celým řešením D3Energy umožňuje přehled nad potřebnými oblastmi.

Web portal

Webový portál je určen pro různé typy rolí, tedy zákazníka, obchodního partnera nebo externího obchodníka.

Busineses connector

Jedná se o modul, který umožňuje komunikaci s externími systémy a datovými zdroji (Y, PXE, burzy atd.).

Trading

Řešení Trading pokrývá kompletně proces zajištění dodávky zákazníkům nákupem komodit.

Pricing

Proces oceňování je řízen vlastním modulem, přičemž výstupem může být cena nebo koeficient pro postupný nákup.