Menu Zavřít
Vybrat jazyk

Pricing

Proces oceňování je řízen vlastním modulem, přičemž výstupem může být cena nebo koeficient pro postupný nákup. 

Hlavní funkcionality

Proces oceňování je řízen vlastním modulem, přičemž výstupem může být cena nebo koeficient pro postupný nákup. Ocenění probíhá prostřednictvím tzv. Požadavku, který sumarizuje vstupní informace, následně prochází jednotlivými kroky vedoucími k tvorbě ocenění a následně i nabídky. Současně tento modul pokrývá oblast tvorby podkladů pro nákup, tedy nákupních obálek a tranží pro postupný nákup.

Oceňovaný subjekt

Oceňovaný subjekt

Vstupní informace jsou centralizovány v modulu Oceňovaný subjekt, který obsahuje kmenová data daného subjektu, odběrná místa určená k ocenění a následně i diagram (spotřeb, fakturační), který zákazník spolu s kmenovými daty dodal. Během evidence oceňovaného subjektu probíhá i příprava plánu ve smyslu tvorby predikovaných diagramů na potřebné období. Predikce probíhá posunem diagramu v čase, aplikací svátků a víkendů. Takto vzniklé diagramy jsou připraveny k ocenění.

Schvalování / zamítnutí nákupní ceny

Schvalování / zamítnutí nákupní ceny

Během procesu ocenění vzniká požadavek, který zajišťuje průchod a akceptaci nákupní ceny napříč různými odděleními. Tento proces je řízen Workflow, které třídí a postupně deleguje na zodpovědné osoby. Např. schválení marže, koeficientů atd. Výstupem požadavku je schválení akceptace ocenění.

Akceptatce ocenění

Akceptatce ocenění

Výstupem požadavku k ocenění jsou různé varianty ocenění vzhledem ke vstupním parametrům, např. délka nabídky, produkt apod. Tyto výstupy – různé typy ocenění - můžou být následně použity pro tvorbu nabídky. Proces akceptace ocenění posouvá celý proces do fáze zajištění ocenění nákupem.

Nabídky

Nabídky

Nabídky jsou dokumenty, které jsou generovány přímo ze systému s doplněním základních údajů zákazníka a možností individuálního zásahu obchodního manažera (např. tvorba smluvních podmínek). Každá nabídka je doplněna o CI společnosti. Existují dva typy nabídek, a to indikativní a závazná. Po akceptaci nabídky je následně posunuta do podkladu pro nákup.

Zajištění

Zajištění

Modul zajištění definuje možnosti a produkty, kterými bude pokryta nabídka. Po akceptaci nabídky skončí „oceněný subjekt“ v tzv. Obálce. Obálka má základní funkci, kdy pod sebou obsahuje veškeré podklady pro nákup. Typy obálek mohou být dle typu nabídky (jednotková cena, tranše, dokupy/odkupy).

Pořízení tranší

Pořízení tranší

Rozdělení akceptované nabídky do několika nákupů s definicí protistrany, to jsou tranše. Obálky/tranše jsou tedy nákupní plány, podklady pro tradera.

Konfigurátor produktů

Konfigurátor produktů

Vzhledem k široké možnosti oceňování jde ruku v ruce i možnost konfigurace nákupních produktů, popřípadě produktů pro obchodní partnery. Samostatný modul umožňuje stanovit různé parametry a vzorce/modelace nákupních a prodejních produktů.

Rádi se vám budeme věnovat osobně
a odpovíme na vaše  konkrétní dotazy

Mgr. Lenka Svrčinová

vedoucí týmu

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme zpět