TRADING

Řešení Trading pokrývá kompletně proces zajištění dodávky zákazníkům nákupem komodit. Procesně se jedná o jednotlivé kroky jako je odhad spotřeby, její predikce do budoucna, práce s časovými řadami a jejich začlenění do segmentu – portfolia. Dané portfolio i jednotlivé diagramy lze upravovat (vyhlazení, svátky, víkendy, transformace) a následně stanovit podmínky pro nákup/prodej dané komodity na různých trzích (VDT, DT, BT, TNF). Proces nominace probíhá na OTE, popřípadě jiné burze nominačními zprávami mezi jednotlivými subjekty. Výstupem je pohled na bilanci, tedy finanční ukazatele jednotlivých kontraktů a dealů.

Hlavní funkcionality


 1. Časové řady
  V modulu časové řady můžeme vytvářet různé typy časových řad – měření, meterologická data, jednotlivé segmenty. Takto začleněné časové řady můžeme upravovat, agregovat jejich data, zobrazovat si je v grafech s lineálním či tabulkovém seznamem dat. Každou časovou řadu můžeme upravit dle potřeby a změnit její průběh.
 2. Diagram
  Modul diagram umožňuje práci s diagramy od základních matematických operací (unární, binární atd.), po složité transformace, které mohou nahrazovat predikční úlohy. Výhodou práce v něm je možnost různých grafických pohledů s možností aplikovat předdefinované a již vytvořené transformace. Tedy je možné „programovat“ diagram jednoduchým skládáním funkcí za sebou.
 3. Portfolio management
  Upravené časové řady jsou zatřízeny do tzv. portfolia, například dle typu segmentu či typu měření. Stejně jako v případě elementárních časových řad se můžeme na celé portfolio dívat jako na kolekci diagramů s možností jejich úprav. Každá časová řada má svou identifikaci a sumační informace např. o typu měření, zdroji dat, data od/do apod.
 4. Predikce
  Predikce mohou být aplikovány interní křivkou, kterou prokládáme jiné časové řady, nebo matematickými operacemi a transformacemi v modulu diagram. Predikce mohou být dlouhodobé a krátkodobé, tzv. operativní, které se aplikují na dané portfolio. Výstupem je následně plán nákupu.
 5. Protistrany/Smlouvy
  V kontextu realizace jednotlivých nákupů/kontraktů jsou tyto vztahy v systému řízeny. Základem jsou tedy Smlouvy (EFETY, Subjekt zúčtování, aj.), které specifikují rozsah nákupních/prodejních produktů u jednotlivých protistran.
 6. Nabídky/Poptávky
  V rámci řešení Tradingu probíhá mezi různými protistranami poptávkové řízené na dodávku dané komodity v určitém objemu. Tedy systém upozorňuje na potřebné nabídky nebo vytvořené poptávky na potřebné množství komodity. Přičemž následně na to navazuje proces nominace, resp. akceptace dané nabídky/poptávky.
 7. Obchodní knihy
  Obchodní knihy sumarizují veškeré kontrakty, které byly uskutečněny s možností sledovat knihy na různých úrovních – za komoditu, za knihu, konkrétní kontrakt.
 8. Scheduling
  Souhrnná úloha napříč celým systémem, která zobrazuje plán spotřeb (dle typu segmentu), nakoupenou komoditu napříč časem (plynárenský den, hodina) a současně demonstruje možnost na jednotlivých trzích (VDT, DT, TNF) nakoupit/podat s danými protistranami.

Potřebujete více informací?

Neváhejte se zeptat...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products© 2020 - 2023 - d3energy.cz

Odkazy / sociální sítě

 • Dobrý den,
  jak Vám můžeme pomoct?