CRM Leonardo

Řešení CRM Utility pokrývá akviziční proces zákazníků typu B2B ale i B2C. Z procesního hlediska se jedná o vstupní bránu, která umožňuje evidovat potenciální zákazníky, rozvíjet vazby se stávajícími a současně mít přehled o plnění obchodního plánu obchodníků, firmy či např. kraje. Jedná se o webovou aplikaci, která disponuje přímou integrací s MS Outlookem, propojením s rejstříky ARES a ISIR.

Hlavní funkcionality


 1. Karta zákazníka
  Karta zákazníka v sobě obsahuje veškeré potřebné informace vedoucí k obchodní příležitosti. V kontextu fungování na různých úrovních B2B a B2C mohou být sledované informace různého typu. Kromě kontaktních či základních informací zde probíhá práce s tzv. Soft informacemi (záliby, koníčky, rozhodovatel atd.) či pohled na celkový rating zákazníka z pohledu jeho finanční stability, nákupního chování atd.)
 2. Obchodní příležitosti
  Obchodní příležitosti souvisí s nabízenými produkty či službami, může se jednat o čistou akvizici či rozvoj tzv. Cross-selling u zákazníka. V případě energetických dodavatelů se jedná o akvizici elektřiny, plynu, ale i nekomoditních produktů, např. služby, instalace FVE atd. Obecně lze říci, že obchodní případ má termín, stav a zodpovědnou osobu. V rámci případu lze vytvářet interní úkoly mezi členy týmu, popřípadě diskutovat formou reakcí, či využívat logiku schvalovacího procesu. Takto vytvořený obchodní případ naplňuje obchodní plán a souběžně generuje aktivity obchodníkům a sleduje jejich plnění.
 3. Nabídky/Smlouvy
  Součástí řešení je DMS – Document management systém, tedy kompletní správa dokumentů, které v akvizičním procesu využíváme. V rámci velkých obchodních případů probíhá nabídkové řízení, kdy po procesu ocenění daného zákazníka a jeho diagramu, je možné generovat nabídku či dokonce smlouvu s příslušnými iniciály zákazníka a parametry nabízeného kontraktu.
 4. Aktivity
  V rámci akvizice či cross-sellingu obchodní zástupce využívá aktivity, tedy soubor činností vedoucí k úspěšnému dokončení obchodního případu. Obecně lze říci, že aktivita má svůj termín, stav, ale i typ, například – Email, schůzka, telefon, dopis, reklamace apod. Každý typ aktivity má svou zodpovědnou osobu, přičemž ta může určit svou zastupitelnost, popřípadě danou aktivitu delegovat na jinou osobu v týmu.
 5. Pošta
  Plná integrace s MS Outlook umožňuje práci s emaily a schůzkami obchodníků. Emailová komunikace je automaticky ukládána k zákazníkovi dle rozpoznané emailové adresy, což nám zajišťuje kompletní historii komunikace mezi dodavatelem a jeho zákazníky.
 6. Kalendář
  Kalendář můžeme vnímat jako seznam aktivit a jejich zobrazení ve dnech, týdnech či měsíční přehled. Jedná se o stejný pohled, který umožňuje kalendář v Outlooku. Výhodou tohoto přístupu je sledování sdílených kalendářů jiných uživatelů systému s možností plánování společné schůzky či přesun schůzky jednoduše „Drag and Drop“ mezi volnými termíny.
 7. Dashboard
  Každý uživatel má možnost vytvořit si plochu dle svých představ. Tedy existují tzv. dashboardy – interaktivní reporty či miniaplikace, ze kterých si uživatel poskládá vlastní plochu. Součástí jsou klasické reporty, které je možné generovat v různých datových formátech, doplnit je grafikou a analytikou.
 8. Produkty
  Modul produkty sumarizuje veškeré produkty, které jsou obchodníkem nabízeny. Výhodou je centrální aktualizace všech informací o produktech, nastavení jejich ceny či maržovosti doprovázené marketingovými prospekty a doprovodnými marketingovými informacemi.
 9. Workflow
  Automatizované procesy jsou řízeny klíčovým uživatelem, který nastavuje podmínky chování systému a jeho aktivity. V kontextu předdefinovaných scénářů systém generuje aktivity na příslušné zodpovědné osoby s potřebnou notifikací. Zpětně sleduje jejich plnění popřípadě připomínání.
 10. Akce a kampaně
  Modul Akce a Kampaně pracuje s cílovým segmentem zákazníků, který začleňuje do některých z typů kampaní (akviziční, retenční atd.). Kampaně mají své scénáře, kdy jsou využívány aktivity (např. email, prospect call, schůzka, dotazník) a zpětně sledovaná response a úspěšnost dané kampaně.

Potřebujete více informací?

Neváhejte se zeptat...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products© 2020 - 2023 - d3energy.cz

Odkazy / sociální sítě

 • Dobrý den,
  jak Vám můžeme pomoct?